Henningson-Gruppen AB

Henningson - Gruppen äger och förvaltar fastigheter i Jönköping. Ägarna har som målsättning att utveckla fastighetsbeståndet och ge sina hyresgäster bra och moderna lokaler som är anpassade efter deras behov.

Våra lokaler

Jönköping - Alhambra 5
Jönköping - Överdraget 10
Jönköping - Flahult 21:16
Tannefors 1:113, Linköping

 

om oss

Henningson-Gruppen med säte i Jönköping är en familjeägd koncern vars verksamhet är långsiktig förvaltning av fastigheter samt värdepappersförvaltning. Ägarna till koncernen är andra och tredje generationen till byggmästare Isidor Henningson som startade sin byggnadsfirma 1936 i Huskvarna. Under 30 år bedrev Isidor Henningson byggnadsverksamhet i Jönköping-Huskvarna med omnejd både i egen regi och på entreprenad. Under 60-talet förändrades Huskvarna centrum genom uppförandet av Rosenhuset med ca 25 000 kvm i kvarteret Rosengård innehållande ett stort köpcentrum, hotell, restaurang, lokaler och lägenheter. Företaget hade som mest över 100 anställda. 1967 sålde Isidor Henningson byggnadsverksamheten och fortsatte att förvalta det egna fastighetsbeståndet. 

Andra generationen, bestående av tre familjegrenar, fortsatte att förvalta fastigheterna i en koncern. Rosenhuset utökades på 70-talet med ca 15 000 kvm och förvaltades av Henningson-Gruppen till mitten av 80-talet då det avyttrades. Förändringar i beståndet har skett genom åren. Samtliga bostadshus har avyttrats och nya förvärv har skett med inriktning på kontors- och industrilokaler. 

Koncernen har nio ägare, varav tre är bosatta i Jönköping-Huskvarna. Styrelsen reprensenteras av sex personer ur ägarkretsen. Verkställande ledning och löpande förvaltningen av koncernen sköts av personer utanför ägarkretsen. 

© Copyright Henningsongruppen